Mail & Telefonliste På Bestyrelsen2018-11-05T18:46:44+00:00

Mail & Telefonliste På Bestyrelsen – 2018

Navn: Telefon: E-Mail:
Hans Ove Lavridsen 21755006 hansovel@mail.dk
Sonja Jensen 61753317 Sonja.jensen1971@gmail.com
Søren Ditlevsen 51400272 Sumse2510@gmail.com
Brian Kristoffersen 27510744 brian.kristoffersen@yahoo.dk
Hans Arne Kristensen 29624995 imogha@gmail.com
Flemming Lysholm 24879999 fl@f-lysholm.dk
Laila Sørensen 24205190 21debelvej@gmail.com
Louise Hoffmann Sørensen 61397759 Hoffmann_78@hotmail.com
Lis Larsen 20256078 larsen@hmnet.dk
Bente Fyhn 75196666 jfyhn@mail.dk